Tiến độ thực tế

CHUNG CƯ THANH XUÂN COMPLEX

Tiến độ thực tế dự án Chung cư Thanh Xuân Complex

Cập nhập tiến độ thực tế dự án chung cư Thanh Xuân Complex tính tới ngày 3/6/2016 dự án đã tiến hàng thi công phần móng tiến độ đạt 80% khối lượng công việc. Toàn bộ tường vây của dự án chung cư Thanh Xuân Complex đã thi công xong. Đơn vị thi công đang tiến hành khoan cọc nhồi dự kiến tới 25/06 sẽ hoàn thành được 100% khối lượng cọc nhồi cần khoan theo thiết kế.

Hình ảnh thực tế chụp ngày 3/6/2016 dự án chung cư Thanh Xuân Complex

Hình ảnh cổng vào chính dự án chung cư thanh xuân complex